Tilladelse til at regulere til- og afløb i Nygård Sø

Der er givet tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser til at regulere til- og afløb i Nygård Sø, samt vandstandshævning i Nygård Sø. Klagefrist: 18. december 2018.

Rudersdal Kommune har den 20. november 2018 godkendt  vandløbsregulering i 2 tilløb og afløbet fra Nygård Sø samt vandstandshævning i Nygård Sø, matr. nr. 2nq, 2np og 4a, Høsterkøb By, Birkerød.

Se godkendelse

Se ansøgning

Klagevejledning fremgår af godkendelsen.