Tilladelse til at aflede vejvand til kloak fra privat stikvej

Afgørelsen gælder to adresser på Gammel Holtevej - klagefrist: Torsdag den 1. november.

Rudersdal Kommune har givet tilladelse til, at der kan afledes vejvand til offentlig kloak fra Gammel Holtevej 100A og 98B.

Tilladelsen gælder

  • Gammel Holtevej 100A, 2840 Holte, Matr.nr. 5do, Holte By, Søllerød
  • Gammel Holtevej 98B, 2840 Holte. Matr.nr.5dn, Holte By, Søllerød

Se afgørelsen

Om afgørelsen

Afgørelse og lovgrundlag
Klagevejledning