Tilladelse til ændring af vandbehandlingen på Sjælsø Vandværk

Rudersdal Kommune har den 13. oktober 2017 meddelt tilladelse til ændring af vandbehandlingen på Sjælsø Vandværk. Klagefrist 10. november 2017.

Sjælsø Vandværk forsyner borgere i Lyngby-Tårbæk, Gentofte, Hørsholm, Gladsaxe og Fredensborg kommuner (aftagerkommunerne) med drikkevand. Vandværket er imidlertid beliggende i Rudersdal kommune og derfor er det Rudersdal, som er myndighed, når der skal give tilladelser til vandværket. Gentofte Kommune fører tilsyn med drikkevandsbehandlingen på vandværket. Tilladelsen til ændring af vandbehandlingen er udarbejdet i et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og aftagerkommunerne. 
 
Sjælsø Vandværk ønsker deres nuværende vandbehandling ændret til en kombineret tilsætning af brintperoxid (brintoverilte) og bundbeluftning med henblik på fældning henholdsvis afblæsning af problematiske gasarter. Ændringen vil gøre det muligt at overholde emmisionskrav til afgasningen, forbedre arbejdsmiljøet og medføre en betydelig reduktion af energiforbruget.
 
Brintperoxid anvendes i vid udstrækning til desinfektion og rengøring af produktionsenheder i fødevareindustrien, og brug af midlet er således ikke fremmed i dansk fødevaresammenhæng. Brintperoxidbehandling af råvandet er endnu ikke en almindelig anvendt teknik i Danmark. Metoden er dog udbredt i Europa, hvor den må betegnes som velafprøvet. 
 
Med den ansøgte vandbehandling er der tale om avanceret vandbehandling. Der er dog ikke tale om rensning af grundvand forurenet med miljøfremmede stoffer, men derimod om behandling af grundvand med et højt naturligt indhold af problematiske gasarter.
 
Det er således Rudersdal Kommunes vurdering, at en tilladelse til vandbehandling med brintperoxid ikke vil være et brud med grundtanken i det danske drikkevandsforsyningsprincip, hvor drikkevand baseres på grundvand, der kun kræver simpel vandbehandling.
Tilladelse Sjælsø Vandværk
 
 

Klagevejledning

Klagevejledning og klagefrist