Temalokalplan 264 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 1. april 2020 vedtaget Temalokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger og de røde porte.

Forslag til Temalokalplan 264 har været fremlagt i høring fra den 11. september 2019 til og med den 20. november 2019.

 

Den vedtagne lokalplan kan ses på planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk og via følgende link https://dokument.plandata.dk/20_9677241_1586077301499.pdf

 

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringsvar er behandlet på www.rudersdal.dk under Politik og udvalg og via følgende link:

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#4f7f842d-0117-4f52-b669-b0cdb12b4f04&punktid=5d90dd8b-3125-4211-a2a2-93a6da322dc3

 

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplan 264 er en temalokalplan som omfatter bevaringsværdige bygninger i hele kommunen. Endvidere fastlægger lokalplanen bevaringsbestemmelser for de røde porte i Jægersborg Hegn.

 

Det er lokalplanens formål at sikre bevaringsværdige bygninger og de røde porte i Rudersdal kommune, således at ydre bygningsændringer samt om- og tilbygninger på bevaringsværdige bygninger udføres i overensstemmelse med bygningens bevaringsværdi og arkitektoniske kvaliteter.

 

Endelig vedtagelse

I forhold til forslag til Lokalplan 264 er lokalplanen vedtaget med følgende ændringer:  

 

 • Redegørelsen side 9 tilføres følgende afsnit:

  Naturstyrelsen har planer om indenfor en årrække at udvide Dyrehaven mod nord til Skodsborgvej, styrelsen er gjort opmærksom på at enhver ændring i placering af de eksisterende og i lokalplanen udpegede Røde Porte, vil kræve tilladelse i henhold til nærværende lokalplan.

 • Redegørelsen side 8-9 tilføjes:

  Sidenhen er der etableret flere Røde Porte i Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn. Da Jægersborg Hegn fra 1832 blev omdannet fra dyrehave til produktionsskov, blev De Røde Porte samt rester af dyrehavehegnet i form af stagehegn i Jægersborg Hegn bevaret.

 • Fortsat redegørelsen side 9: Ved hver port (dog med undtagelse af Caroline Mathilde Port og Porten ved Strandmølle Port) findes bevarede partier af det oprindelige dyrehavehegn af stagehegn. De bevarede rester af dyrehavehegnet vidner om den oprindelige komplette indhegning af hele dyrehaven.
 • Redegørelsen side 9: Billede af Rundforbi port på side 9 udskiftes til korrekt billede.
 • Henvisning og link til forhåndsdialogskema indsættes på side 13.
 • § 9.4 stk. c ændres:

  Portene skal være symmetriske. Eventuelle sidehegn i tilknytning til porten skal bibeholdes og udføres som stagehegn.

   

  Følgende bygninger udgår af planen:

 • Bygningen på Poppel Alle 12B, matr. nr. 2sm Øverød By, Søllerød.
 • Bygningen på Kajerødvej 85, 131az Birkerød By, Bistrup.
 • Bebyggelsen Skoleparken 2 Malmbjergsvej 46-100 og Lendemosevej 21-35.
 • Bygningen på Stevnsbovej 2, matr. nr. 3ap Søllerød By, Søllerød.

 

Følgende bygninger indarbejdes i planen

 • Bygningen på Øverødvej 26, matr. nr. 2f Øverød By, Søllerød.
 • Skodborg Strandvej 174, matr. nr. 1æ Agershvile, Vedbæk.
 • Ældre bygning på Skodborg Strandvej 178, matr. nr. 1z Agershvile, Vedbæk.
 • Sandbjergvej 19, matr. nr. 3b Sandbjerg By, Birkerød.
 • Vedbæk Strandvej 504B, matr. nr. 8ac Vedbæk By, Vedbæk genregistreres.

   

Baggrunden for ovenstående ændringer til lokalplanen henvises til dagsorden med tilhørende bilag på www.rudersdal.dk under Politik og udvalg og via følgende link:

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#4f7f842d-0117-4f52-b669-b0cdb12b4f04&punktid=5d90dd8b-3125-4211-a2a2-93a6da322dc3

 

Til ejere af de nævnte bygninger

Ejerne af ovennævnte bygninger, som enten udgår af lokalplanen, indarbejdes i lokalplanen eller skal genregistreres, vil udover denne bekendtgørelse også få direkte besked i uge 16 eller uge 17 om tidsplan for denne registrering.

 

Klagevejledning efter planloven

Klagevejledning efter planloven