Spring til indhold

Soldraget 79 – dispensation fra søbeskyttelseslinje

Soldraget 79, matr. nr. 2p og 28c Kajerød By, Birkerød – dispensation fra søbeskyttelseslinje til opførelse af nyt sommerhus med udhus.

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse 15. august 2018 og Fredningsnævnet for Københavns meddelelse af dispensation fra fredning 2. november 2018 er der meddelt dispensation fra søbeskyttelseslinjen langs Sjælsø til opførelse af nyt sommerhus med udhus til erstatning for eksisterende sommerhus.

 

Der er lagt vægt på, at det nye sommerhus med sit udseende i mørke farver er diskret tilpasset landskabet, og at det placeres så langt nede på grunden og i terrænet, at det ikke hindrer udsigten fra vej og fredede landskaber mod syd.

 

Dispensationen er meddelt på en række vilkår meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 16 og offentliggørelse hermed med klagefrist på 4 uger gældende fra 5. december 2018.

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven