Søllerødvej 6a - Landzonetilladelse

Søllerødvej 6a, matr. 1 el, Geelskov, Ny Holte - Holte Tennisklub – Etablering af padeltennisbaner i eksisterende tennisanlæg

Offentliggjort 1. maj 2017

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse 19. april 2017 er der meddelt landzonetilladelse til etablering af to padeltennisbaner ved det eksisterende tennisbaneanlæg på hjørnet af Søllerødvej og Vangebovej.

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1 og offentliggøres hermed med klagefrist på 4 uger gældende fra 1. maj 2017.

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1