Spring til indhold

Rungsted Strandvej 5 - forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed om tillæg til Kommuneplan 2017 for ejendommen Rungsted Strandvej 5, matr. nr. 1bi Vedbæk By, Vedbæk

HØRINGEN ER AFSLUTTET

Ejendommen Rungsted Strandvej 5, matr. nr. 1bi Vedbæk By, Vedbæk er i Kommuneplan 2017 udlagt til erhvervsformål og udgør rammeområde Ellesøhus ramme nr. Ve.E1.

Byplanudvalget vedtog på mødet den 4. december 2019, at igangsætte ny planlægning for ejendommen Rungsted Strandvej 5 således, at ejendommens anvendelse ændres til boligformål.

 

Denne ændring af kommuneplanens ramme for rammeområde Ellesøhus er så væsentlig, at Rudersdal Kommune hermed gennemfører en forudgående offentlighed jf. Planlovens § 23C.

 

Rungsted Strandvej 5 - Forhøring om Tillæg til Kommuneplan 2017

 

Hvis du har bemærkninger til den nævnte ændring af rammerne for ny planlægning for rammeområdet Ellesøhus, skal du skrive til Rudersdal Kommune på Byplan@rudersdal.dk. Bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 11. december 2020.

 

Ændringen af rammeområde for Ellesøhus, forventes indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 2021. I forbindelse med høringen af forslag til kommuneplan vil der igen, være mulighed for at komme med bemærkninger.