Rudersdal Kommune skal spare på busdriften

Stigende udgifter til den kollektive busdrift har betydet, at Rudersdal Kommune skal spare på busdriften for at kunne overholde budgettet.

Derfor planlægger kommunen at omlægge buslinjerne i Birkerød og busforbindelserne mellem Holte og Vedbæk / Trørød. Inden Miljø- og Teknikudvalget træffer endelig beslutning om den nye busplan, sendes forslaget i høring.

Kommunen skal afgive endelig busbestilling til Movia senest 1. okt. 2020.

Ændringerne betyder, at antallet af fysiske busser i Birkerød reduceres fra fire til tre, hvorved ruterne omlægges, men også forenkles.

Herudover ændres linjeføringen på linje 193 og 195 mellem Holte og Vedbæk, idet der lægges vægt på, at en af forbindelserne bliver mere målrettet pendling med kort rejsetid

Samlet forventer kommunen at kunne opnå besparelser på ca. 1,5 mio. kr. årligt til busdriften.

Se samlet kort med alle de nye linjeføringer

Vi har gjort os stor umage med at få de mange ende til at mødes, så vi bevarer en fornuftig busbetjening af de forskellige områder i kommunen.

Kom med din holdning senest 16. august

Den præcise køreplan vil blive udarbejdet i løbet af efteråret / vinteren 2020, ændringerne træder i kraft fra sommeren 2021.

Vi vil gerne høre din holdning til ændringerne, så hvis du har væsentlige bemærkninger, er du velkommen til at sende dem til os. Skriv til busbetjening@rudersdal.dk senest søndag den 16. august.

Birkerødbusserne, det kommer der til at ske

Reduktionen fra fire til tre busser i Birkerødområdet betyder, at rute 199 nedlægges. Fremover vil bus 196, 197 og 198 således stå for betjeningen af passagererne.

Ændringerne vil påvirke forskelligt, alt efter hvor man bor. De væsentligste konsekvenser er:

  • Bistrup Trafikplads får to afgange i timen mod en enkelt afgang i dag.
  • Ebberød og erhvervsområdet Blokken vil gå fra tre til to afgange pr. time
  • Eskemosepark, Nørrevang, Bakkevej og Rolighedsvej vil gå fra tre til to ture i timen.
  • Den sydlige del af Birkerød Parkvej vil gå fra tre til fire afgange i timen.
  • Stoppesteder på Sandbjergvej, Gøngevangen og på Gl. Holtevej i Gl. Holte mister betjening.

Desuden er det med tre busser ikke muligt at forlænge til Ubberød / Brådebæk.

Udvalget har vurderet, at den valgte løsning påvirker færrest mulige borgere, samtidig med at den giver den største besparelse.

Se de nye linjeføringer:

Bus 196

Bus 197

Bus 198

Linje 193 / 195, det kommer der til at ske

På udvalgets møde i marts blev det besluttet, at ændre linjeføringen på 193 og 195 fra ringlinjer til dels en direkte linje mellem Vedbæk og Holte, dels en lang linje til at betjene de øvrige bysamfund som hidtil.

De to linjer, der i dag betjenes af seks busser, har oplevet faldende passagertal siden 2015.

Med ændringen kan de to linjer i højere grad bidrage til at løse forskellige rejsebehov – herunder pendling samt trafik til Kulturcenter Mariehøj.

Men der er områder, som ikke længere bliver betjent. Desuden skal mange passagerer vænne sig til ændrede rejsemønstre som følge af bussernes nye rute.

Se de nye linjeføringer:

Bus 193

Bus 195

Læs også

Omlægning af busruter på vej