Spring til indhold

Renovering af fjernvarme ved Dronninggårdskolen

Dispensation til at Nordkysten kan udføre arbejde i weekenden i uge 41 og 42

Rudersdal Kommune har meddelt dispensation til følgende arbejde uden for normal arbejdstid:

I forbindelse med fjernvarmerenovering på Skolevej skal der udskiftes en del af den gamle ledning i fortov og ind under rampen ved skolen.

Renoveringen var tiltænkt i skolens efterårsferie, men det kræver nu, at der arbejdes lørdag og søndag i uge 41 fra kl. 7–16 og ligeledes i weekenden i uge 42 for at kunne nå dette.

Arbejdet udføres ud over hverdage også lør/søn kl 7-16 i henholdsvis uge 41 og 42, da det er afgørende for trafiksikkerheden og trafikafviklingen foran skolen, hvis arbejdet strækker sig udover efterårsferien.

Nordkysten A/S er indstillet på at begrænse støjende, støbende og vibrerende aktivitet mest muligt i de dispenserede tidsrum.

Ansøger skal varsle beboerne i området om, at der også arbejdes i de to weekender.

Natur, Park og Miljø vurderer ud fra ovenstående og i henhold til § 7 i Rudersdals Kommunes Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktiviteter, at der kan gives dispensation til arbejdet.

Dispensationen gives dog på vilkår om, at arbejdet skal planlægges, så de mest støjende, støbende og vibrerende aktiviteter udføres indenfor normal arbejdstid og undgås så vidt muligt helt om søndagen.