Renoveret stibro kan sættes op om natten

Rudersdal Kommune har givet dispensation til natarbejde natten til lørdag, den 18. januar 2019 i tidsrummet fra kl. 22-06.

Arbejdet omfatter opsætning af den renoverede stibro over Kongevejen i Birkerød ved Mølledamsvej. 

Grundet trafikmængden på Kongevejen udføres dette som natarbejde. Arbejdet forventes ikke at støje. Der vil være en lastbil, en kranvogn og diverse mandskab. Kongevejen vil være spærret, mens arbejdet pågår.

Forudsætningen for at meddele en dispensation til natarbejdet er, at beboerne i området bliver varslet om arbejdet senest en uge før.

Natur, Park og Miljø vurderer ud fra ovenstående og i henhold til § 7 i Rudersdals Kommunes Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktiviteter, at der kan gives dispensation til arbejdet på ovennævnte vilkår om varsling.