Regulativ for Usserød Å er nu trådt i kraft

Regulativet gælder Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommune - klagefrist mandag den 5. november 2018.

Regulativet blev endeligt vedtaget i Hørsholm Kommune d. 27. november 2017, i Rudersdal Kommune d. 27. oktober 2017 og senest i Fredensborg Kommune d. 29. maj 2018.

Afgørelsen er truffet i henhold til Vandløbslovens § 12 (Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 samt Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb (Bekendtgørelse r. 919 af 27. juni 2016).

Regulativ for Usserød Å

Klagevejledning

Sådan kan du klage