Regnvandsbassin - Byagervej i Birkerød

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at der kan etableres et regnvandsbassin på kommunal ejet græsmark ved Byagervej uden VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Et regnvandsbassin er en fordybning i terrænet til at opstuve regnvand. Nærværende bassin bliver anlagt i en tidligere drænet sø, som derved genskabes.

Samtidig har kommunen truffet afgørelse om, at der kan udledes vand fra bassinet til den lille sø nord for Byagervej.

Der har igennem mange år været ledt regnvand til søen nord for Byagervej fra den gamle skole. Vandstrømmen vil nu blive udjævnet og vandet renset inden udledning til søen.

Klagefristen for begge afgørelser er torsdag den 12. marts kl 24:00.

Bilag

Klagevejledning og søgsmålsvejledning

Klagevejledning
Søgsmålsvejledning

Sådan behandler vi dine data - oplysningspligt

Regnvand og spildevand