Ravnsnæsvej 204 - landzonetilladelse til enfamiliehus

Ravnsnæsvej 204, 3460 Birkerød - landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus og midlertidig pavillon til beboelse i byggeperioden.

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelser af 14. august 2019 og 11. november 2019 er der meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen samt en midlertidig pavillon til beboelse i byggeperioden til erstatning for tidligere beboelseshus. 

Landzonetilladelse er på enkelte vilkår meddelt i henhold til planlovens 35, stk. 1, og offentliggjort med en klagefrist på 4 uger fra gældende fra den 14. januar 2020. 

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1