Plan for forvaltning af kysten i høring

Høringsperioden løber frem til 1. december 2019.

Rudersdal Kommune har den 30. oktober sendt forslag til kystforvaltningsplan for kommunens kyststrækning i høring hos lodsejere, interesseorganisationer og -foreninger samt andre med interesse i området.

Høringsperioden løber frem til søndag den 1. december 2019.

Den 1. september 2018 overtog kommunerne rollen som myndighed i kystbeskyttelsessager. Det er baggrunden for, at Rudersdal Kommune har valgt at udarbejde en kystforvaltningsplan.

Planen er et administrativt grundlag, der skal sikre, at borgernes ansøgninger om kystbeskyttelse behandles ensartet i forhold til Kystbeskyttelsesloven.

Kystforvaltningsplanen giver desuden en anbefaling af, hvor voldsomme oversvømmelser man bør beskytte sig imod, og hvordan man bør udforme kystbeskyttelsen.

Læs forslag til kystforvaltningsplan

Eventuelle bemærkninger til kystforvaltningsplanen sendes via linket herunder senest søndag den 1. december 2019.