Spring til indhold

Øverødvej 136 - Landzonetilladelse

Øverødvej 136, matr.nr. 6cl og 6av Øverød By, Søllerød - Landzonetilladelse til anvendelsesændring fra institution til bolig.

Der er meddelt landzonetilladelse til anvendelsesændring fra børneinstitution til bolig på ejendommen beliggende Øverødvej 136. 

Landzonetilladelsen er meddelt på en række vilkår i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og offentliggøres hermed med klagefrist på fire uger gældende fra den 8. april 2022. 

Klagevejledning - afgørelse efter planlovens § 35, stk. 1