Nedsættelse af vandråd for "Hovedvandopland 2.3 Øresund"

Foreninger og organisationer kan nu indstille medlemmer til et kommende vandråd for "Hovedvandopland 2.3 Øresund". Frist: Tirsdag den 31. januar 2017.

Send din indstilling til Gribskov Kommune som varetager sekretariatsfunktionen for hovedvandoplandet: tms@gribskov.dk

Har du spørgsmål, kan du kontakte Rudersdal Kommune: pebj@rudersdal.dk eller telefon 46 11 24 15.

Baggrunden for initiativet er, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har haft udkast til en bekendtgørelse om vandråd i høring i efteråret 2016.

Jf. § 25 stk. 2 i Lov om vandplanlægning kan følgende organisationer og foreninger være medlem af et vandråd:

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Læs mere om vandrådet