Nedlæggelse af vejareal ved Stationsvej, Birkerød

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 267 sendes nedlæggelse af vejareal i Birkerød i supplerende høring. Klagefrist: Torsdag den 12. marts 2020.

Arealet er beliggende Vest for matr. nr. 132q Birkerød By, Birkerød (det gamle posthus) og udgør i dag en offentlig p-plads og er registreret som vejareal.

Birkerød Station nedlæggelse af vejareal

Det firkantede felt markerer det pågældende vejareal.

Fremadrettet indgår arealet i lokalplanens område og er med til at realisere lokalplanens nye anvendelsesmuligheder.
Læs om det i lokalplanen (s. 6)

Forslaget om at nedlægge vejarealet er sendt i offentlig høring i otte uger. Klagefrist: Torsdag den 12. marts 2020.

Har du kommentarer, kan du sende dem til Christian Weile Lehm senest torsdag den 12. marts 2020, chrl@rudersdal.dk.