Nedlæggelse af vejareal ved Skodsborgparken 8

Rudersdal Kommune har solgt Skodsborgparken 8, den tidligere daginstitution Konkylien, til beboelse. Derfor nedlægges en del af det offentlige vejareal langs ejedommens facade mod Skodsborgparken.

Se kortskitse

Arealet har status af offentlig vej og fremstår i dag som en skråning med grøn beplantning. I forbindelse med salget er det aftalt med køber, at det grønne bælte bliver en del af ejedommen.

Arealet må ikke bebygges, men kan indgå i bebyggelsesprocenten for Skodsborgparken 8.

Forslaget om at nedlægge vejarealet er sendt i offentlig høring i otte uger. Klagefrist: Fredag den 18. oktober 2019.

Har du kommentarer, kan du sende dem til Christian Weile Lehm senest fredag den 18. oktober 2019, chrl@rudersdal.dk.