Spring til indhold

Nedlæggelse af vejareal på Lupinkrogen i Birkerød

Offentlig høring om nedlæggelse af et mindre vejareal ved butikscentret Lupinkrogen i Birkerød. Frist for indsigelse er mandag den 8. november.

Et mindre vejareal langs butikscentrets facade er besluttet nedlagt og afhændet til realisering af supplerende parkeringspladser. Parkeringspladserne vil være et supplement til butikscenteret og være en del af fornyelsen af centerbebyggelsen.

Beslutningen og yderligere beskrivelse kan ses af kommunalbestyrelsens beslutning 1.9.2021:

dagsordener.rudersdal.dk

Beslutningen sendes i offentlig høring i henhold til lov om offentlige veje §124 stk. 7, hvor ejere / lejere har ret til at stille krav om, at vejen skal opretholdes, fordi den enten er eneste adgangsvej til - eller er af vigtighed for - deres ejendom.

Hvis du har en indsigelse, kan du sende den til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk. Vi skal modtage den senest mandag den 8. november 2021.

Yderligere spørgsmål, kommentarer og materiale kan rekvireres ved henvendelse til Vejafdelingen vej@rudersdal.dk.