Nedenomsvej 19, Landzonetilladelse

Nedenomsvej 19 (for enden af Kirsebærvej), matr.nr. 5g Høsterkøb By, Birkerød – Landzonetilladelse til opstilling af rørmast på 36 m

Offentliggjort den 27.06.2017

Der er meddelt landzonetilladelse til opstilling af rørmast på 36 m med tilhørende to teknikkabiner ved foden af masten på ejendommen Nedenomsvej 19.

Det ansøgte opføres som rørmast på 36 m². Masten placeres for enden af Kirsebærvej på grundens nordlige del i skoven.

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

Landzonetilladelsen offentliggøres hermed med klagefrist på 4 uger gældende fra 28. juni 2017

Tilladelsen gives på vilkår af:

  • Masten og teknikkabiner etableres med mindst mulig påvirkning af omkringliggende natur
  • Nederste del masten og teknikkabiner skjules bag træer og beplantning

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1