Spring til indhold

Naturrum i Vaserne - landzonetilladelse

Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinje til etablering af naturrum og multiskur på Vasestien 4, matr.nr. 1e Bistrup By, Bistrup.

Der meddeles landzonetilladelse samt dispensation fra søbeskyttelseslinje til etablering at et naturrum og et multiskur med multtoilet. Naturrummet er beliggende i det naturskønne område ’Vaserne’ og skal være til gavn for den almene skovgæst og skoleudflugter mv.

 

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, på en række vilkår, herunder at naturrummet skal være tilgængeligt for offentligheden.

Meddelelse af dispensation fra søbeskyttelseslinje er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.

Afgørelsen offentliggøres hermed med klagefrist på 4 uger gældende fra 15. maj 2023.

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1