Natura 2000-handleplan i høring

Rudersdal Kommune har sendt forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov i høring. Frist for høringssvar: 20. december.

Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med de øvrige kommuner inden for Natura 2000-område nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Se forslag til handleplan

Planen beskriver de indsatser, der skal igangsættes inden udgangen af 2021, og du er meget velkommen til at kommentere indholdet. Send dit høringssvar til biolog Stig Englund, ste@rudersdal.dk senest tirsdag den 20. december 2016.

Forslaget har været til behandling i kommunernes politiske fagudvalg og offentliggøres nu i medfør af miljømålslovens § 46b stk. 1 og stk. 2 (LBK. Nr. 1531 af 08/12/2015).

Se dagsordenspunkt, Miljø- og Teknikudvalget, møde 5. oktober 2016

Hvis du har spørgsmål til handleplanen eller miljøvurderingen er du velkommen til at kontakte biolog Stig Englund på 46 11 24 17 eller på ste@rudersdal.dk.

Naturstyrelsen har samtidig udarbejdet forslag til plejeplaner for de statsejede lysåbne dele af Natura 2000-området.

Naturstyrelsens plejeplan

Miljøvurdering og klagevejledning

Miljøvurdering af udkast til Natura 2000-handleplan
Klagevejledning