Spring til indhold

Miljøtilladelse til stutteri

Afgørelse om § 16b miljøtilladelse til Gøngehusfarmen, Gøngehusvej 259-261, Hørsholm. Klagefrist: Fredag den 10. december 2021.

Rudersdal Kommune har meddelt ejeren af Gøngehusfarmen, Gøngehusvej 259-261, 2970 Hørsholm miljøtilladelse iht. Husdyrbrugloven § 16 b til at anvende ejendommen til stutteri for 44 heste, herunder med avl og træning af terapiheste til brug for mennesker med særlige behov.

Der er givet tilladelse til et maksimalt produktionsareal på samlet 1065 m2.med løsdriftsstalde.

Miljøtilladelsen er blevet meddelt på en række vilkår for indretning og drift af stutteriet. 

Tilladelsen offentliggøres hermed med en klagefrist på fire uger gældende fra den 12. november 2021.

Afgørelse

Klagevejledning og gebyr