Spring til indhold

Miljøtilladelse til husdyrhold

Bakkegården, Gammel Holtevej, har fået tilladelse til at etablere hestepension.

Rudersdal Kommune har meddelt ejeren af husdyrhold på Bakkegården, Gammel Holtevej 139, 2970 Hørsholm miljøtilladelse iht. Husdyrbrugloven § 16 b til at anvende ejendommen til hestepension til brug for trænings- og rehabiliteringscenter for udsatte børn og unge.

Der gives tilladelse til et hestehold på maksimalt 30 heste og et maksimalt produktionsareal på samlet 423 m2 med løsdriftsstalde.

Miljøtilladelsen er blevet meddelt på en række vilkår for indretning og drift af stutteriet. Tilladelsen offentliggøres hermed med en klagefrist på fire uger gældende til den 15. december 2021.

Afgørelse

Klagevejledning