Spring til indhold

Midlertidig tilslutningstilladelse til Sjælsø Vandværk

Vandværket må frem til 1. september aflede filterskyllevand fra lagune til offentlig kloak

Rudersdal Kommune har givet tilladelse til, at Sjælsø Vandværk i forbindelse med indkøring af nye slambassiner og renovering af laguner midlertidigt må aflede filterskyllevand fra lagune til offentlig kloak.

Tilladelsen er tidsbegrænset til den 1. september 2021. Tilladelsen er i praksis en retlig lovliggørelse, da Sjælsø Vandværk af hensyn til at sikre vandforsyningen i kommunen har været nødt til at påbegynde afledningen af filterskyllevand til kloak d. 10. maj 2021, inden der forelå en tilladelse.

Midlertidig tilslutningstilladelse - Sjælsø Vandværk

Bilag 1 - oversigtstegninger

Bilag 2 - Sjælsø Vandværk - vandprøve 18-05-2021