Matr.nr. 1f Rude Skov, Birkerød – landzonetilladelse

Femsølyng, matr.nr. 1f Rude Skov, Birkerød – landzonetilladelse til flytning af lejrplads, nyt shelter og toiletbygning.

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse 16. august 2017 er der meddelt landzonetilladelse til etablering af ny lejrplads og opførelse af et shelter og en toiletbygning i Rude skov.

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

Landzonetilladelsen offentliggøres hermed med klagefrist på 4 uger gældende fra den. 25. oktober 2017.

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1