Matr. 1a Rude Skov, Birkerød - Landzonetilladelse

Matr. 1a Rude Skov, Birkerød. Ebberød Sø, Rude Skov Landzonetilladelse til opførsel af udeskolebase og fiskebro

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse 13. september 2017 er der meddelt landzonetilladelse til opførelse af udeskolebase og fiskebro i Rude Skov.

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

Landzonetilladelsen offentliggøres hermed med klagefrist på 4 uger gældende fra 6. oktober 2017.

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1