Spring til indhold

Masterplan for skolernes fysiske rammer

HØRING: Børne- og Skoleudvalget behandlede på udvalgets møde den 16. marts 2022 Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgets møde 16. marts 2022 at sende Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune til høring i:

 • Skolernes bestyrelser
 • Skolernes MED-udvalg
 • Skoleområdets MED-udvalg
 • Rudersdal Fælleselevråd
 • Handicaprådet
 • Folkeoplysningsudvalget
 • og øvrige interesserede

Baggrund

Den tidligere Kommunalbestyrelse nedsatte den 21. oktober 2018 § 17.4-udvalget for en styrket skolestruktur. Blandt udvalgets anbefalinger var udarbejdelsen af en tydelig vision for at udvikle læringsmiljøerne samt de fysiske rammer på skolerne (anbefaling 1). Ydermere anbefalede udvalget udarbejdelse af en Masterplan for Skoleområdet (anbefaling 7). Til det formål godkendte det tidligere Børne- og Skoleudvalg den 6. maj 2020 kommissoriet for udarbejdelsen af Masterplanen.
Masterplanen er siden blevet drøftet på Skoleforum i december 2021.

Masterplanens tre overordnede kapitler

Kapitel 1 giver introduktion til Masterplanens ophav samt et indblik i de visioner, principper og formål, som Masterplanen bygger på.

Kapitel 2 indeholder fire vurderinger af skolernes nuværende tilstand:

 • Vurdering af læringsmiljøer baseret på visuel besigtigelse
 • Vurdering af faglokaler baseret på visuel besigtigelse
 • Vurdering af mulige arealtilpasninger udarbejdet af en ekstern rådgiver
 • Vurdering af vedligeholdelses- og renoveringsbehov baseret på et bygningssyn, vedligeholdelsesplaner og registreringer

Kapitel 3 opsamler den nuværende situation samt fremtidige muligheder i et ark per skole.

Masterplanen og øvrige bilag

Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune

 

Fremtidige læringsmiljøer i Rudersdal Kommune

 

Samlet arealanalyse for skolerne i Rudersdal Kommune

 

(Revideret) Arealanalyse for Holte Skole

 

Samling af skolernes ejendomsrapporter for 2021

 

Samling af skolernes energimærkning for 2021

 

Udførte energiprojekter i perioden 2010-2020

 

Planlagte energiprojekter i 2021

Høringssvar

Anvend eventuelt Masterplanens opbygning, som er gengivet ovenfor, til at strukturere dit høringssvar.

Masterplanen er vedlagt med det øvrige høringsmateriale.

Høringssvar skal sendes til emaa@rudersdal.dk senest den 6. maj 2022 kl. 12.