Spring til indhold

Magleås, Høsterkøbvej 6 - landzonetilladelse

Med henvisning til Byplanudvalgets vedtagelse den 7. oktober 2020 og gennemført naboorientering er der meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny vognport med pool.

Med henvisning til Byplanudvalgets vedtagelse den 7. oktober 2020 og gennemført naboorientering er der meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny vognport med pool på ejendommen Magleås, Høsterkøbvej 6.

 

Landzonetilladelsen er meddelt på en række vilkår i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og offentliggøres hermed med en klagefrist på 4 uger gældende fra den 19. november 2020.

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1