Magleås, Høsterkøbvej 6 – landzonetilladelse

Magleås, Høsterkøbvej 6 – landzonetilladelse til ændret anvendelse til én bolig

Med henvisning til Byplanudvalgets vedtagelse den 15. januar 2020 er der meddelt landzonetilladelse til anvendelse af ejendommen Magleås, Høsterkøbvej 6, til boligejendom for én bolig. Landzonetilladelsen omfatter alene tilladelse til, at ejendommen kan anvendes til boligformål og at der samlet kan indrettes én bolig i tre eksisterende bygninger, som udgør hovedhuset, den oprindelige vognbygning og et senere opført gæstehus.

Landzonetilladelsen er meddelt  i henhold til planlovens  § 35, stk. 1, og offentliggøres hermed med en klagefrist på 4 uger gældende fra den 29. januar 2020.

 

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1