Spring til indhold

Lokalplan 92.1 tillæg til Lokalplan 92 og Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 27. januar 2021 vedtaget Lokalplan 92.1 tillæg til Lokalplan 92 for Birkerød Bymidte – centerområde og Tillæg 15 til Kommuneplan 2017.

Høring

Forslag til Lokalplan 92.1 og Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 har været fremlagt i høring fra den 8. oktober 2020 til og med den 3. december 2020.

Den vedtagne lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2017 kan ses på kommunes hjemmeside www.rudersdal.dk eller på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk

via følgende link

https://dokument.plandata.dk/20_10269191_1612254691582.pdf

Du kan endvidere få hjælp på kommunens biblioteker og Rådhuset.

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringssvar er behandlet på www.rudersdal.dk under Politik og udvalg og via følgende dette link:

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=1516b1bc-218e-419f-abb0-ff10829827f1&punktid=f25881bf-8a63-450e-9c9b-0df02c7c25f6

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen er et tillæg til Lokalplan 92 for Birkerød Bymidte. Det er lokalplanens formål at fastlægge bestemmelser for anvendelsen af parken og de eksisterende bygninger i Cathrinelystparken. Samt at sikre at de eksisterende bygninger fastholdes som en del af Cathrinelyst-parken.

Tillæg 15 til Kommuneplan 2017

For at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der i forbindelse med lokalplanen vedtaget Tillæg 15 til Kommuneplan 2017.

Tillægget giver bredere muligheder for anvendelsen af de nuværende bygninger i Cathrinelystparken, således at de kan anvendes til kulturelle, fritids- og offentlige formål, cafe og restaurant samt kontor og service.

Endelig vedtagelse

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændring.

§ 8.1 tilføjes ”Dog kan parkeringsarealer afgrænses af lav hækbeplantning med en maksimal højde på en meter”.

 

Klagevejledning efter planloven