Spring til indhold

Lokalplan 59.4 for Strandridergården - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. oktober 2022 Lokalplan 59.4 for Strandridergården - tillæg til Lokalplan 59 for et villaområde i Vedbæk

Se planen via følgende link:

https://dokument.plandata.dk/20_11024094_1667205252907.pdf

 

Planforslaget omfatter ejendommen Vedbæk Strandvej 506, matrikel nr. 8ad Vedbæk By, Vedbæk. 

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at fastholde ejendommens bevarings-værdige karakter ved, at der fastlægges bestemmelser for matrikulære forhold med henblik på at hindre yderligere udstykning.

 

Endvidere fastlægges at ejendommen alene må anvendes til åbne lav bebyggelse i form af helårsbolig.

Behandling af høringssvar

Forslag til Lokalplan 59.4 for Strandridergården - tillæg til Lokalplan 59 for et villaområde i Vedbæk har været fremlagt i offentlig høring fra den 5. maj 2022 til og med den 30. juni 2022.

Endelig vedtagelse

Lokalplanen er vedtaget uden ændringer.

 

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget samt indkomne høringssvar på www.rudersdal.dk under Politik og udvalg og under dagsordener og referater eller via dette link til dagsorden:

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=f885da9c-b1ea-431d-9a7d-c377e105...

Klagevejledning