Spring til indhold

Lokalplan 268 for Skodsborg Strandpark - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 29. april 2020 vedtaget Lokalplan 268, for Skodsborg Strandpark.

Forslag til Lokalplan 268 har været fremlagt i høring fra den 3. december 2019 til og med den 28. januar 2020.

Den vedtagne lokalplan kan ses på kommunes hjemmeside www.rudersdal.dk eller via følgende link: https://dokument.plandata.dk/20_9691448_1588338582010.pdf

Du kan endvidere få hjælp på kommunens biblioteker og på Rådhuset.

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringsvar er behandlet på www.rudersdal.dk under Politik og udvalg og via dette link:

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#03c02665-3ed5-4b5e-b676-27b3dac5c5...

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen dækker Skodsborg Strandpark, som ligger mellem Skodsborg Strandvej og Øresund, nordøst for Skodsborg Station.

Det er lokalplanens formål at fastholde området som strandpark, give mulighed for etablering af badehus med sauna, bruse- og omklædningsfaciliteter til brug for vinterbadning samt offentligt tilgængelige træningsfaciliteter.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for beliggenhed og udformning af sauna, bruse- og omklædningsfaciliteter samt giver mulighed for placering af offentligt tilgængelige træningsfaciliteter.

Endelig vedtagelse med ændringer

Lokalplanen er vedtaget med mindre ændringer, hvilket fremgår af forelæggelsen for Kommunalbestyrelsen, via følgende link:

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#03c02665-3ed5-4b5e-b676-27b3dac5c51f&punktid=be9a3dd3-1123-4917-983a-7c984f2f49cc

Klagevejledning efter planloven

Klagevejledning efter planloven