Lokalplan 260

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2018 Lokalplan 260 for Buskehøj Haveby samt Tillæg 3 til Kommuneplan 2017.

Planerne var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 23. marts 2018 til og med den 17. maj 2018.

 

Du kan orientere dig i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, herunder hvordan de indkomne høringssvar til planforslagene er behandlet på www.rudersdal.dk under dagsordener.

Direkte link, se under pkt. 17:

https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2018/dagsorden-med-vedtagelser-66

 

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at sikre den eksisterende bevarings­værdige bebyggelse med bebyggelsesplan, bygninger og havestruktur. Bebyggelsens miljømæssige, arkitektoniske og historiske værdier skal bevares som repræsentant for Bedre Byggeskik.

Lokalplanen muliggør opførelse af tre nye beboelsesbygninger under respekt for bevaringsværdierne.

Områdets anvendelse til boligformål fastholdes.

 

Lokalplanen er vedtaget uden ændringer i forhold til forslaget.

 

Du kan få yderligere information i Byplan på byplan@rudersdal.dk eller tlf. 4611 2500.

Lokalplan 260

 

Klagevejledning

Klagevejledning efter planloven