Lokalplan 245 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2020 vedtaget Lokalplan 245 for et område ved Solbjærget.

Forslag til Lokalplan 245 har været fremlagt i høring fra og med den 10. oktober til og med den 19. december 2019.

Den vedtagne lokalplan kan ses på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk via følgende link: https://dokument.plandata.dk/20_9688010_1584004886486.pdf

Du kan endvidere få hjælp på kommunens biblioteker og Rådhuset.

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringssvar er indgået i behandlingen, på www.rudersdal.dk under Politik og udvalg og via følgende link: https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#142370fa-abcf-4932-bc75-4cd692342ce6&punktid=d52f663c-3752-4b6d-90bd-f52ea7963fd0

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen omfatter kvarteret Solbjærget med 72 ejendomme med ensartede typehuse og to fælles grønne arealer.

Det er lokalplanens formål at udpege bevaringsværdige bygninger og beplantning, at sikre kvarterets oprindelige og bevaringsværdige helhedsindtryk, at sikre mulighed for tilbygninger, der tager hensyn til dette helhedsindtryk, og at sikre oplevelsen af de grønne vejforløb gennem bebyggelsen.

Endelig vedtagelse med ændring

Lokalplanen er vedtaget med en række ændringer, hvilket fremgår af sagens forelæggelse for Kommunalbestyrelsen, via følgende link: https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#142370fa-abcf-4932-bc75-4cd692342ce6&punktid=d52f663c-3752-4b6d-90bd-f52ea7963fd0

Klagevejledning efter planloven

Klagevejledning efter planloven