Spring til indhold

Landzonetilladelse til råvandsstation

Matr. nr. 6b Kajerød By, Birkerød, grønt kommunalt areal ved Sjælsø - landzonetilladelse til råvandsstation

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse 3. februar 2021, og Fredningsnævnet for Københavns meddelelse af dispensation fra fredning 3. juni 2021, er der meddelt landzonetilladelse til etablering af råvandsstation ved eksisterende indvindingsboring. Råvandsstationen har et grundplan på 2,4 x 1,2 meter og en højde på 1,5 meter.

Landzonetilladelsen er på en række vilkår meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og offentliggøres hermed med en klagefrist på 4 uger gældende fra 8. juni 2021.

Vilkårene omfatter bestemmelser om farve på råvandsstationen og afskærmende beplantning.

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1