Spring til indhold

Ved matr. nr. 1aea Dronninggård, Ny Holte - bro i Furesøen ved Store Kalv - landzonetilladelse

Den 21. december 2021 er der meddelt landzonetilladelse til etablering af erstatningsbro med samme udformning og placering som tidligere bro.

Meddelelse om landzonetilladelse til etablering af bro i Furesøen ved Store Kalv, ud for matr. nr. 1aea Dronninggård, Ny Holte – Chr. Winters Sti.

 

På baggrund af Byplanudvalgets behandling den 14. april 2021 af en ny bro, som erstatning af tidligere bro, er der den 21. december 2021 meddelt landzonetilladelse til etablering af erstatningsbro med samme udformning og placering som tidligere bro.

 

Ny bro etableres i sammenhæng med det offentligt tilgængelige stisystem i Vaserne.

 

Landzonetilladelse er meddelt i henhold til planlovens § 35 stk 1 og der er den 31.5.2021 meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Tilladelse meddeles med den begrundelse, at bro fungere som støttepunkt for de eksisterende offentlige og rekreative stier i Vaserne.

 

Landzonetilladelsen offentliggøres med en klagefrist på 4 uger gældende fra den 21. december 2021.

 

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1