Spring til indhold

Kommuneplan 2021 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2021 vedtaget Kommuneplan 2021.

Forslag til Kommuneplan 2021 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 8.
februar 2021 til den 5. april 2021.

Den vedtagne kommuneplan kan læses her:

‌https://dokument.plandata.dk/11_10085665_1626949516580.pdf‌

Og findes her:

Kommuneplan 2021​

Kommuneplanens formål

Kommuneplanen er en samlende plan for kommunens planlægning, der skal skabe helhed i Rudersdal Kommunes fremtidige udvikling.

Kommuneplan 2021 bygger på de ønsker, tendenser, mål, strategier og visioner, som er kommet til udtryk i Planstrategi 2019.

Kommuneplanen er grundlaget for lokalplanlægningen og for administrationen af landzonen. Planen indeholder retningslinjer og rammer for den mere detaljerede planlægning og arealregulering.

Ændringer efter høringsperioden

Alle høringssvar og oversigt over ændringer efter høringsperioden findes i referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 30. juni 2021, som kan læses her:

Referat af Kommunalbestyrelsesmøde d. 30. juni 2021​

 

Kommuneplanens retsvirkninger

Klagevejledning