Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 21. juni 2017 Kommuneplan 2017.

Offentliggjort 30. juni 2017

Kommuneplanen har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra d. 1. februar 2017 til d. 29. marts 2017.

Kommuneplanens formål

Kommuneplanen er en samlende plan for kommunens planlægning, der skal skabe helhed i Rudersdal Kommunes fremtidige udvikling.

Kommuneplan 2017 bygger på de ønsker, tendenser, mål, strategier og visioner, som er kommet til udtryk i Planstrategi 2015.

Kommuneplanen er grundlaget for lokalplanlægningen og for administrationen af landzonen. Planen indeholder retningslinjer og rammer for den mere detaljerede planlægning og arealregulering.

Du kan se Kommuneplan 2017 her

 

Høringsperiode, retsvirkninger og klagevejledning

Ændringer efter høringsperioden
Kommuneplanens retsvirkninger for borgerne
Klagevejledning