Jægersborg Hegn - landzonetilladelse

Matr. nr. 2an og 2ap Jægersborg Dyrehave, Vedbæk - landzonetilladelse til etablering af naturlegeplads og fitnessbane

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse 15. august 2018 er der meddelt landzonetilladelse til etablering af naturlegeplads og fitnessbane i Jægersborg Hegn, ved Skodsborg Station.

 

Anlæggene indgår i projektet ”Turen starter ved Skodsborg Station”.

 

Landzonetilladelsen er på en række vilkår meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og offentliggøres hermed med en klagefrist på 4 uger gældende fra 4. oktober 2018.

 

Vilkårene omfatter de hensyn, der skal tages til skovområdets kulturarv og natur, herunder at projekterne æstetisk skal tilpasses skoven.

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1