Ja til vertikal jordvarme, Dronninggårds Allé 32

Vertikal jordvarme kan etableres uden VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Klagefrist: Mandag den 13. maj 2019.

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at der kan etableres vertikal jordvarme på Dronninggårds Allé 32, Holte, uden VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Klagefrist: Mandag den 13. maj 2019.

Forvaltningen har vurderet anlægsprojektets miljøeffekter ved hjælp af en screening. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til lovens  § 21.

Afgørelsen begrundes bl.a. med, at projektet er et lukket system, der ikke producerer affaldsprodukter og ikke forbruger naturressourcer.

Afgørelsen offentliggøres jf. lovens § 36.

Afgørelse

Screeningsskema

Klagevejledning

Klagevejledning efter planloven