Spring til indhold

Ja til nattearbejde ved Nærum Station

Arbejdet omfatter svelleudveksling og sporjusteringer langs Nærumbanen på strækningen mellem Mølleå-broen og Nærum Station fra 5. september til 10. oktober 2022.

Rudersdal Kommune, Klima, Natur og Miljø har meddelt dispensation til følgende arbejde uden for normal arbejdstid: 

Arbejdet prioriteres udført i tidsrummet kl. 7-18 over alle ugens syv dage, men natarbejde og længere dage kan forekomme. Eventuelt natarbejde forventes udført 13.-14. september 2022.

Se dispensation

Arbejdet udføres i totalspærring af Nærumbanen. De støjende arbejder omfatter svelleudveksling på hele strækningen samt sporjustering. Sidstnævnte vil være det mest støjende. 

Beboere i området er blevet varslet om det forestående støjende arbejde gennem følgende kanaler:

  • Opsat forvarsel (info) på stationerne omkring kommende spærring
  • Trafikinfo hjemmeside og DOT (planlagte ændringer)
  • A3 plakater er opsat på stationerne
  • Sandwichskilte er sat op på perronerne
  • Information i togene
  • Flyers til rejsende er på vej
  • Pressemeddelelse – lagt ud alle steder hvor vi kan komme til det, inkl. Sociale medier via DOT, Movia og Lokaltog LinkedIn
  • Info til kommunerne (må kommunes Facebook)

Klima, Natur og Miljø vurderer ud fra ovenstående og i henhold til § 7 i Rudersdals Kommunes Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktiviteter, at der kan gives dispensation til arbejdet.

Kontaktperson for anlægsarbejdet er: 

Niels Mathisen, Lokaltog A/S
Tlf. direkte: +45 5363 6325 Tlf.: +45 7020 0054
e-mail: nima@lokaltog.dk