Spring til indhold

Ja til nattearbejde langs S-banen

Arbejdet omfatter prøvegravninger og geotekniske undersøgelser langs S-banenettet på strækningen mellem Holte St. og Gentofte fra 20. marts til 30. maj 2022.

Rudersdal Kommune, Klima, Natur og Miljø har meddelt dispensation til følgende arbejde uden for normal arbejdstid:

Arbejdet omfatter prøvegravninger og geotekniske undersøgelser langs S-banenettet på strækningen mellem Holte St. og Gentofte fra 20. marts til 30. maj 2022.

Der er kun mulighed for at arbejde inden for fastsatte spærretider, for at S-togtrafikken kan afvikles på normal vis. 

Prøvegravningerne udføres med en skinnekørende ’støvsuger’, der suger jorden op i ca. halvanden meters dybde ved hvert af de kommende kørestrømsfundamenter. Dette arbejde udføres primært i nattetimerne i perioden d. 20. marts 2022 til 30. maj 2022 i tidsrummene fredag til søndag mellem kl. 20.30-04.30. 

De geotekniske undersøgelser udføres med et skinnekørende køretøj. Det er en kombination af seismiske undersøgelser og traditionelle geotekniske boringer. Undersøgelserne udføres kun på de dele af strækningen, hvor der mangler kendskab til jordbundsforholdene.

Denne del af arbejdet udføres fra 16.-17. maj mellem kl. 01 og 04.40.

Omkringboende beboere er varslet om arbejdet pr. brev 9. marts 2022. 

Klima, Natur og Miljø vurderer ud fra ovenstående og i henhold til § 7 i Rudersdals Kommunes Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktiviteter, at der kan gives dispensation til arbejdet.