Ja til arbejde ved Vangeboskolen uden for normal arbejdstid

Rudersdal Kommunen har givet dispensation til, at arbejde med ny p-plads på Vangeboled kan ske fra kl. 6 om morgenen.

Petri & Haugsted er entreprenør på opgaven, som omfatter etableringen af en ny p-plads ved Vangeboskolen. Arbejdet udføres i perioden fra 14. maj til ca. 26. juni 2020.

Der vil ikke blive udført støjende arbejde mellem kl. 6 og 7, men der vil blive kørt materialer til og fra pladsen inden spærretiden, som træder i kraft kl. 7.45.

Der var i entrepriseudbuddet lagt 2 x 1 times spærretid ind hhv. om morgenen og om eftermiddagen af hensyn til skolebørnenes mødetider. Pga. corona er disse mødetider blevet forskudt, og det har givet nogle udfordringer ift. at gennemføre anlægsarbejderne til den fastlagte tid.

Natur, Park og Miljø vurderer ud fra ovenstående og i henhold til § 7 i Rudersdals Kommunes Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktiviteter, at der kan gives dispensation til arbejdet under den forudsætning, at beboerne i området orienteres om arbejdet.