Høsterkøbvej 52 - landzonetilladelse til indretning af butik

Høsterkøbvej 52, matr. nr. 1a m.fl. Høsterkøb By, Birkerød - landzonetilladelse til indretning af mindre butik til salg af rideudstyr

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse 7. februar 2018 er der meddelt landzonetilladelse til indretning af mindre butik på 50 m² til salg af rideudstyr i bygning 2 på ejendommen Høsterkøbvej 52.

Landzonetilladelsen er, på en række vilkår, meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og offentliggøres hermed med en klagefrist på 4 uger gældende fra den 19. februar 2018.

Klagevejledning – afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1