Høring om ophævelse af pligt til naturgas i Højbjerg Vang

HMN Naturgas ønsker, at 29 ejendomme i Højbjerg Vang, Øverød, skal omstilles fra naturgasforsyning til individuel forsyning. Projektforslaget er sendt i høring til og med 26. oktober 2016.

HMN Naturgas I/S har bedt Kommunalbestyrelsen om godkendelse til et revideret projektforslag for den ønskede omstilling.

Efter projektbekendtgørelsens § 25 skal Kommunalbestyrelsen høre de berørte grundejere om projektet.

Se høringsbrev

Se projektforslag

Se forslag til ny områdeafgrænsning