Høring om 10. klasses-samarbejde

Muligheden for at indgå en samarbejdsaftale med Furesø Kommune om et fælles 10. klasses tilbud sendes i høring frem til den 4. januar 2017.

Børne- og Skoleudvalget sender et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om 10. klasse i høring med Furesø Kommune i høring. Det sker for at kunne tilbyde elever et tilbud med fokus på erhvervsuddannelse og styrket samarbejde med erhvervsskoler i Region Hovedstaden.

Rudersdal Kommunes nuværende 10. klassestilbud har oplevet en vigende interesse de seneste år og på den baggrund har kommunen undersøgt mulighederne for samarbejde med nabokommuner.

Høringssvar skal indsendes til skoleogfamilie@rudersdal.dk senest mandag den 4. januar 2017.