Giv dit bidrag til Rudersdal Kommunes klima- og energipolitik

Udkast til klima- og energipolitik 2016-2021 for Rudersdal Kommune er sendt i høring til og med 2. marts 2017. Hermed inviterer vi til dialog med alle, der gerne vil tage et medansvar.

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på sit møde 9. november 2016 at sende klima- og energipolitikken i otte ugers høring. Alle er velkomne til at byde ind med forslag og kommentarer, send senest torsdag den 2. marts 2017 til Jakob Elkjær, jael@rudersdal.dk.

(høringsudkast, pdf)

 (nyhed)

Et fælles ansvar

Størstedelen af energiforbrug og CO2-udledning sker i de private husholdninger, i virksomhederne og i transportsektoren. Det er et fælles ansvar og afgørende, at husejere, virksomheder og Rudersdal Kommune gør en indsats for at mindske eget energiforbrug. Det er ikke kun klimaet, der vil nyde godt af det. Faktisk vil de fleste af os kunne spare penge ved at spare på energien.

Alle skal spille en rolle, men vi har forskellige handlemuligheder. Det lægger op til nye samarbejdsformer mellem borgere, virksomheder og kommunen som f.eks. klimapartnerskaber. Nye samarbejder skaber mulighed for positive synergieffekter, grøn vækst og innovation.

Fem temaer

Klima- og energipolitikken indeholder fem overordnede temaer.

Temaerne er:

  • Grøn identitet - grøn omstilling
  • Energieffektive bygninger
  • Grøn energiforsyning
  • Grøn transport
  • Klimatilpasning