Spring til indhold

Furesødal, Birkerød Kongevej 3-5 - landzonetilladelse

Matr. nr. 4a Skovrød, Birkerød, og 9 Bistrup By, Bistrup - landzonetilladelse til etablering af erhverv med rideterapi og opførelse af ny løsdriftsstald.

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse 6. maj 2020 og Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 30. august 2020 i forhold til fredning meddeles hermed landzonetilladelse til etablering af erhverv med rideterapi og opførelse af løsdriftsstald på landbrugsejendommen Furesødal, Birkerød Kongevej 3-5.

 

Landzonetilladelsen er meddelt på en række vilkår og i henhold til planlovens § 35, stk. 1. Den offentliggøres hermed med en klagefrist på 4 uger gældende fra mandag den 7. september 2020.

Klagevejledning

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1