Spring til indhold

Frydenlundsvej 30 - indkaldelse af ideer og forslag

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 22. juni 2022 at indkalde ideer og forslag til tillæg til Kommuneplan 2021 for erhvervsområdet Frydenlundsvej 30

BEMÆRK: Høringsfrist er udløbet

Rudersdal Kommune forbereder udarbejdelsen af et Forslag til tillæg til Kommuneplan 2021 for Erhvervsområdet Frydenlundsvej 30.

Tillægget skal give mulighed for, at der udover kontor- og serviceerhverv også kan placeres offentlige formål i form af sundhedsinstitutioner såsom hospital og rehabilitering med tilhørende funktioner.

Bemærkninger,  idéer og forslag til den fremtidige anvendelse skal være modtaget senest den 15. juli 2022 og skal sendes til byplan@rudersdal.dk 

Se mere via følgende link: 

https://dokument.plandata.dk/85_11135371_1656579380233.pdf